Zarządzanie zmianą

Nieustanne zmiany wymagają od zarządów i kierownictwa umiejętności zarządzania zmiennością na co dzień. Dbałość o KPI biznesowe to tylko połowa tego, co należy zrobić

Dobrze przeprowadzone zmiany są generatorem cennej energii rozwojowej dla firmy, nawet, gdy są trudne z ludzkiego punktu widzenia.

Dbałość o systemy, procesy, struktury i zadania musi iść w parze z dbałością o zaangażowanie ludzi w ich wdrożenie. Dbałość o KPI biznesowe ma być traktowana na równi z dbałością o KPI zmiany. Wtedy firma o wiele lepiej kontroluje sytuację przy typowych dla wprowadzania zmian spadkach wyników i motywacji załogi.

Gwarantem uzyskania ROI ze zmian jest dokonanie zmiany w postawach pracowników. Ich nastawienie do wyznaczonego kierunku i konsekwencja
w stosowaniu nowych procesów, procedur i instrukcji przyspiesza realną transformację w zakładzie.

Przykładowe realizacje

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w zakresie: strategia biznesowa, marketing i sprzedaż oraz procesów produkcji, logistyki i zakupów.

   

 • Wdrożenie nowego stylu zarządzania w branży motoryzacyjnej.

   

 • Reorganizacja pracy działu produkcji.

   

 • Nowa kultura oragnizacji – wdrożenie wizji, misji, wartości wraz z dostosowaniem modelu kompetencyjnego dla korporacji FMCG.

   

 • Wdrożenie nowego modelu sprzedaży i drystrybucji w korporacji z branży finansowej.