Wdrażanie strategii

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.”
Peter Drucker.

Zarządzanie strategiczne w firmie stało się niezbędne w dobie dynamicznego rozwoju rynków. Bardzo łatwo bowiem stracić z oczu właściwy kierunek i poddać się chwilowym trendom. Regularna rewizja strategii stała się koniecznością.

Strategia to zestaw trafnie sformułowanych celów, masterplanów, systemowych narzędzi i instrukcji dążących do zrealizowania wizji, które zostały „przetłumaczone” na język codziennych zadań każdego pracownika.

W efekcie firma może liczyć, na to, że ponosi optymalne koszty wdrożenia strategii, pojawią się zaplanowane wyniki, a zespół będzie miał rosnącą motywację do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. 

Dobra strategia biznesowa oznacza możliwość skorzystania z niej każdego dnia, na dowolnym szczeblu zarządzania przez dowolnego pracownika firmy. 

Jednym z głównych zadań, poza procesem projektowania wizji i strategii, jest, zapewnienie, że pracownicy rozumieli dlaczego zmiany są dla nich korzystne. Tylko wtedy można liczyć na relatywnie szybką zmianę ich postaw i rozpoczęcie działania „po nowemu”. To z kolei jest fundamentem osiągnięcia założonych wyników biznesowych w przewidzianym czasie. 

Przykładowe realizacje

  • Przeprowadzenie restrukturyzacji zakładu
    z branży chemicznej i marketingu bezpośredniego.

  • Przeprowadzenie zespołowego procesu budowy strategii biznesowej w branży motoryzacyjnej.

  • Opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej w branży marketingu bezpośredniego.   

  • Opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży dla branży FMCG, chemicznej i marketingu.

  • Wdrożenie zmiany modelu sprzedaży i dystrybucji dla korporacji z branży finansowej.