Akademia Szefa

przywództwo

w organizacji

Wspieranie strategii biznesowej odpowiednimi kompetencjami przywódców jest najlepszym zabezpieczeniem stopy zwrotu z wdrożenia nowych rozwiązań

Kompetentni przywódcy potrafią utrzymać autentyczne zaangażowanie pracowników, które jest potrzebne na długo po wdrożeniu systemów lub strategii biznesowych. Zaangażowanie przywódców i pracowników jest niezbędne na co dzień, przy osiąganiu bieżących wyników i wdrażaniu usprawnień. Sposób doboru zespołów, organizacja ich pracy, poziom motywacji i kompetencji pracowników wpływają nie tylko na bieżące wyniki, ale stanowią także fundament utrzymania lub wzrostu pozycji firmy w dłuższej perspektywie. Dlatego sprawność działania kadr zarządzających należy traktować z taką samą uwagą, jak inwestycje we wdrażanie nowych technologii.

Systemowe programy rozwoju kompetencji prowadzone są dostępne zarówno w formie otwartej jak i dedykowanej pod potrzeby konkretnej sytuacji i organizacji o określonej kulturze działania i stylu zarządzania.

W programach otwartych spotykają się menadżerowie i specjaliści z różnych firm, aby wspólnie pracować nad wybranymi obszarami kompetencji. Ważnym elementem tej pracy jest analiza własnych case studies uczestników i planowanie działań na ich podstawie do wdrożenia po prowrocie do miejsca pracy.

Przykładowe realizacje

 • Wdrożenie trzyletniego programu podnoszenia kompetencji liderskich dla kroporacji z branży motoryzacyjnej – od zarządu do stanowisk specjalistycznych.

   

 • Dobór kadry do nowego zespołu uwzględniający cele działu, specyfikę i kulturę organizacji w branży FMCG, IT oraz motoryzacyjnej.

   

 • Wdrożenie systemu kompetencji i ocen okresowych dla korporacji z branży motoryzacyjnej.

   

 • Ocena adekwatności potencjału kadry do realizacji nowych celów w trakcie zmiany struktury i strategii biznesowej  – branża IT oraz FMCG.

   

 • Mediacja w obszarze konfliku pomiędzy kluczowymi działami w korporacji z branży motoryzacyjnej.

Akademia Zarządzania Zmianą

Systemowy programu doskonalenia kompetencji menadżerów w obszarze zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, reagowania na zmiany w motywacji zespołów oraz kształtowania polityki komunikacyjnej w celu ograniczania negatywnych aspektów wprowadzanych zmian.

Czas: 12 miesięcy – 4 dwudniowe warsztaty.

Akademia Szefa

Ponad roczny program doskonalenia kompetencji liderskich dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Program składa się
z praktycznych warsztatów opartych o coaching zespołowym
i treningu umiejętności oraz z sesji coachingu indywidualnego lub mentoringu.

Czas: 12 miesięcy – 4 dwudniowe warsztaty.

Akademia Coachingu i Mentoringu dla Menadżerów

Akademia coachingu i mentoringu dla menadżerów powstała w oparciu o nasze autorskie metody. Dzięki niej menadżerowie doskonalą nowe style pracy z podwładnymi wprowadzając dorobek coachingu i mentoringu zarówno we własne codzienne praktyki, jaki i swoich zespołów.

Czas: 15 miesięcy – 5 dwudniowych warsztatów oraz 4 indywidualne coachingi.

Akademia First Time Manager

Program obejmuje kanon umiejętności początkującego szefa. Dzięki udziałowi w warsztatach grupowych i wykonaniu zadań  indywidualnych wzmocnisz swój autorytet jako nowy szef.

Czas: 12 miesięcy – 4 dwudniowe warsztaty.

Akademia Eksperta

Powstała z inicjatywy naszych Klientów, którzy dostrzegli potrzebę rozwijania nowych kompetencji u swoich ekspertów. Specjaliści [np. inżynier utrzymania ruchu, technolog, specjalista HR] współpracują z coraz większą grupą osób
w firmie, a nierzadko prowadzą zespoły projektowe. Dlatego umiejętności komunikowania, interpersonalne i rozumienia aspektów społecznych działania zespołów stały się kanonem umiejętności ekspertów.

Czas: 9 miesięcy – 3 dwudniowe warsztaty.

Akademia Alumnów GROWMEN

Powstała z inicjatywy uczestników naszych Akademii, którzy mają potrzebą spotykania się i doskonalenia swoich umiejętności w wybranych przez siebie obszarach. Akademia jest miejscem, gdzie można otrzymać odpowiedź w trudnej dla siebie sprawie lub po prostu zobaczyć jak działają menadżerowie w innych firmach. My ze swojej strony dla inspiracji proponujemy wyjściowy zakres tematów.

Czas: warsztat dwudniowy.