Projekty

Zarządzanie procesem zmian

Planowanie i wdrażanie projektów zarządzania zmianą
w celu płynnego wprowadzenia nowej strategii biznesowej, reorganizacji zakładu, optymalizacji procesów i zmian kadrowych.

Wprowadzanie nowego stylu zarządzania zgodnie
ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Zmiana podejścia, przekonań oraz nawyków pracowników w celu szybszej adaptacji do nowych warunków działania.

Przygotowanie kadry menadżerskiej do wprowadzenia
i utrwalania zmian oraz opracowanie polityki komunikacji zmian w firmie.

Strategia biznesowa

Wdrożenie procesu budowy strategii biznesowej dla całej firmy lub dla poszczególnych jej obszarów.

Weryfikacja struktury firmy oraz kompetencji kadry
do wdrożenia nowej strategii.

Doradzanie właścicielom, zarządom
i menadżerom w kluczowych decyzjach
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, komunikacji
i spraw personalnych.

Przeprowadzanie procesu przejścia udziałowców
od funkcji zarządczych do roli właściciela-rentiera oraz uformowania zarządu, który płynnie przejmie zarządzanie.

Przywództwo w organizacji

Wdrożenie systemu kompetencji, zarządzania talentami
i ocen okresowych.

Wdrożenie systemowych programów rozwoju kadry menadżerskiej i talentów.

Diagnoza i planowanie ścieżek rozwoju kadry menadżerskiej.

Wzmacnianie pracy zespołowej i osiągania wyników. Przeprowadzanie indywidualnych sesji rozwojowych oraz coachingów.

Rozwiązywanie konfliktów i komunikacja

Interwencje kryzysowe w zespołach w celu przywrócenia ich sprawności operacyjnej.

 Wzmacnianie pracy zespołowej
i osiągania wyników poprzez cykl coachingów zespołowych.

 Przeprowadzanie indywidualnych programów osobistej zmiany i wzrostu kompetencji liderów i menadżerów.

Systemowy rozwój kompetencji

Programy top-down utrwalające nowe nawyki i narzędzia zarządzania na poszczególnych poziomach zarządzania.

Kompleksowy program podniesienia kompetencji zarządzania na produkcji.

Doskonalenia zarządzania w zespołach i sieci sprzedaży.

Otwarte programy doskonalenia kompetencji

Dla menadżerów:
– Akademia Zarządzania Zmianą
– Akademia Coachingu i Mentoringu dla Menadżerów
– Akadmia Szefa – First Time Manager
– Akademia Alumnów GROWMEN.

 Dla specjalistów i kierowników projektów:
– Akademia Eksperta
– Akademia Treningu Aktywizującego.