Praca zespołowa w zmiennym środowisku dynamicznie rozwijającej się firmy 

Pandemia zmieniła podejście do sposobu wykonywania pracy. Otworzyła bramę do pracy zdalnej, pozbawiła część osób własnych biurek, stworzyła nowe wyzwanie w zarządzaniu atmosferą pracy i integralnością zespołów, płynnością wymiany informacji pomiędzy członkami zespołów oraz uruchomiła różne reakcje emocjonalne związane ze zmienionym charakterem i sposobem pracy. W jaki sposób zatem zarządzający zespołami powinni uwzględnić te uwarunkowania w swoim stylu i technikach zarządzania? Jak każdy pracownik indywidualnie może zaadaptować się do nowych warunków? 

Zachęcamy do wsparcia zaprzyjaźnionych z nami ludzi, którzy pomagają innym. Warto!

Rodzaje wsparcia 

Wsparcie dedykowane jest dla:

Menadżerów, którzy powinni działać w równowadze emocjonalnej i potrafią zareagować adekwatnie do sytuacji, którzy rozumieją mechanizmy zachowania pracowników w trakcie zmian

Zespołów zarządzających, które powinny mieć jednolitą wizję postępowania i przekazywać pracownikom spójne komunikaty i decyzje oraz powinny kontrolować w swym gronie „bohaterów” i „asekurantów” mogących przejawiać skrajne reakcje wobec pracowników

Zespołów projektowych lub działowych, które powinny nauczyć się współdziałać w nowych warunkach, przezwyciężać kryzysy i nieporozumienia oraz wypracować nowe metody współpracy

Każdego pracownika, który potrzebuje się odnaleźć w zmieniającej się sytuacji

Celem jest:

  • wsparcie menedżerów zarówno w sytuacji zmian
  • utrzymanie produktywności zespołów
  • poznanie sposobów poradzenia sobie z procesami emocjonalnymi i społecznymi u siebie i w zespołach
  • zapobieganie rotacji pracowników.
Porady dają możliwość uzyskania

porad jak sobie indywidualnie radzić ze zmienionymi warunkami pracy i życia oraz jak zarządzić osobami kierujemy.

[czas trwania:  zwykle do 90 min]

Tematyczne warsztaty i spotkania, na których się omawia

są zagadnienia i informacje korzystając z doświadczenia eksperta oraz uczestników spotkania. Mogą mieć również charakter instruktażowo-szkoleniowy. Realizowana tematyka dotyczy:

  • Zarządzanie emocjami pracowników i utrzymanie ich motywacji do pracy. Zarządzanie chaosem informacyjnym w organizacji i zespole.
  • Komunikowanie w czasach kryzysu i organizacja wystąpień do pracowników w sprawie działań kryzysowych.
  • Udzielanie wsparcia podwładnym, którzy „już nie wytrzymują”.
  • Metody ograniczania paniki i wzmacniania optymizmu.
  • Diagnozowanie i ocena sytuacji w organizacji/dziale/zespole w obszarach:  stan kadry zarządzającej,  stan pracowników, treść i sposób komunikowania,  skuteczność przyjętej organizacji pracy,  jakość alternatywnych scenariuszy na przyszłość.
  • Określanie wariantowych planów zarządzania kryzysem  uwzględniających środki zaradcze w związku z reakcjami emocjonalnymi pracowników na kryzys.

Spotkania realizowane są w czasie rzeczywistym do 100 uczestników

[czas trwania: 30, 60 lub 90 minut]

Posiadamy możliwość opracowania materiałów

odpowiadających na bieżące potrzeby. Minimalny czas realizacji to 3 dni. Posiadamy własne studio jak również możemy dokonywać nagrań we wskazanym przez klienta miejscu.

Spotkania facilitowane zespołów

poświęcone rozwiązywaniu bieżących problemów w zespołach, uzgadnianiu ważnych spraw związanych z działaniami antykryzysowymi oraz monitorowania sytuacji.

[czas trwania: do uzgodnienia, zwykle do 90 min]

Realizowany w zespołach, które potrzebują wsparcia

przełamania kryzysu lub wzajemnego uzgodnienia zasad współpracy i porozumiewania się.

[czas trwania: zwykle cykl minimum 2 spotkań do 120 minut każde]

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Zarządzanie procesem zmian

Strategia biznesowa

Przywództwo w organizacji

Rozwiązywanie konfliktów
i komunikacja

Systemowy rozwój kompetencji

Otwarte programy doskonalenia kompetencji